TING PÅ NYTT

Den kulturelle skolesekken på Stenersenmuseet 2004

Med en utstilling av den norske kunstneren Jon Gundersen, ble det laget et skulpturprosjekt for 5.-7. klasse. Gundersen arbeider med å sette sammen ulike gjenstander og materialer slik at det oppstår forunderlige nye konstellasjoner. På lignende vis skulle elevene få en erfaring av å arbeide med et materiale som man vanligvis ikke forbinder med skulptur.

Workshop i barnehagen 2015

På en grå vinterdag i Hammersborg barnehage fikk barna leke med div. plast fra emballasje, kastanjer og pinner. Barn er kreative og deltar aktivt når man legger til rette for det.