IDE-VERK-STED

Den kulturelle skolesekken på Stenersenmuseet,vinteren 2010

I forbindelse til Marianne Heskes utstilling; Himmel og jord, var hovedtema ide og konseptkunst. Konseptkunst kan ha likhet med collage og installasjoner. Marianne Heske nevnes ofte i denne sammenheng. Hun har lenge arbeidet med temaet ”menneske” i overført betydning. Ofte tar hun utgangspunkt i den ytre virkelighet, for eksempel dukker, hoder og kranier eller landskap og knytter disse til noe som har med grunnleggende forhold som trygghet og utsatthet å gjøre.

Verkstedet tok utgangspunkt i ulike måter å tenke og fremstille portrettet på.Vi sammenstillte ulike teknikker og metoder og behandlet portrettet fra ulike vinkler. Koblingen mellom tekst, bilde og symbolgjenstander er tre mulige aspekter av en portrettfremstilling. Målet var å inspirere elevene til tankesprang, der metaforer og symboler er uttrykksmiddel.

EKSPERIMENTELL GRAFIKK

Verksted for lærere 2009

På bakgrunn av utstillingen på Nasjonalgalleriet med grafikeren Rolf Nesch ble det arrangert en workshop spesielt for lærere.

Rolf Nesch (1907-1975) hadde en sjelden evne til å skape uttrykksfulle verk der han benyttet overflaten fra skrapmaterialer fra industrien til å danne nye grafiske muligheter. Han var virkelig en fornyer innenfor grafikken og særlig det vi kaller metalltrykk. Med utgangspunkt i Rolf Nesch arbeider fikk deltagerne eksperimentere med ulike trykkteknikker, hvor vi bl.a. brukte rester av plast og pappemballasje.